Klauzura Informacyjna Pacjent

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  A-DENTindywidualna praktyka stomatologiczna
  Anna Dwornicka-Szczech
  ul. T. Kościuszki 115 /3u, 50-441 Wrocław
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@tinamar.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, pracownie RTG
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, 
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

 

Klauzura Monitoringu

 • Administratorem systemu monitoringu jest:
  A-DENT indywidualna praktyka stomatologiczna 
  Anna Dwornicka-Szczech
  ul. T. Kościuszki 115 /3u, 50-441 Wrocław
 • Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 • Podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe placówki
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do nadpisania
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych 
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email: iod@tinamar.pl

 

Polityka prywatności A-dent

Strona www.a-dent.wroclaw.pl zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów. Dzieje się tak ponieważ pliki cookies:

 • pozwalają poprawić szybkość działania strony,
 • umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie,
 • pozwalają gromadzić dane statystyczne,
 • pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam.

Na www.a-dent.wroclaw.pl korzystamy z usług internetowych firmy między innymi Google... Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z naszą działalnością.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich:

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Chrome
Opera